Skip to main content

Audit Readyness

Onze dienstverlening op het gebied van audit readyness is ontwikkeld om uw gemeente, waterschap, provincie of gemeenschappelijke regeling te helpen u voor te bereiden op de steeds strenger en omvangrijk wordende accountantscontrole.

Met deze dienstverlening bereiden wij u optimaal voor op de accountantscontrole, waarmee uw kansen op een goedkeuring van de jaarrekening significant toenemen. Maar belangrijker is dat wij het tijdspad en de kwaliteit van uw dossier bewaken, zodat uw (accountants)dossier aan alle eisen voldoet en tijdig bij uw accountant wordt aangeleverd.

“Je beheerst een vak pas goed als je meer dan 10.000 vlieguren hebt gemaakt”. 
Ons team beschikt over specialisten (accountants in de publieke sector) die inmiddels ruim over deze grens zitten. Wij kennen het spel, de druk van de deadlines, bezitten politieke sensitiviteit en het managen van de belangen intern en extern (waaronder de accountant).

In de eerste plaats helpt audit readyness uw organisatie in de publieke sector bij het voorbereiden van de financiële gegevens. Deze gegevens moeten voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), zodat uw accountant deze kan gebruiken om een gefundeerd oordeel te vormen over de getrouwheid van de jaarrekening inclusief rechtmatigheidsverantwoording.

Door ondersteuning te bieden bij het verzamelen, organiseren en rapporteren van financiële gegevens, helpen wij uw accountant om betrouwbare beoordelingen te maken. Daarnaast helpt audit readyness u bij het verbeteren van uw eigen (bedrijfsvoerings)processen. Wij bewaken de planning, komen met praktische handvaten en zetten onze kennis van specifieke wet- en regelgeving in om u maximaal te ontzorgen. Dit zorgt ook voor een meer gestroomlijnde aanpak van het jaarrekeningproces waardoor de auditprocessen kunnen versnellen.

Tot slot helpt audit readyness u bij het verminderen van uw risico's. Wij bieden u ondersteuning bij het in een vroegtijdig stadium identificeren van risico's die de accountants kunnen identificeren, zodat uw organisatie deze tijdig kan aanpakken. Wij stellen de vragen al voordat uw accountant ze kan stellen, zodat u daar op tijd op voorbereid bent. Dit vermindert het risico op problemen, tijd en energie tijdens de accountantscontrole.

Kortom, audit readyness is een essentieel onderdeel van het auditproces. Onze experts (met een jarenlange accountancy-achtergrond in de publieke sector) helpen u bij het verzamelen, organiseren en rapporteren van financiële gegevens, het verbeteren van processen en het verminderen van risico's.

De medewerkers van Mijn VIC ontzorgen u graag om audit ready te worden voor de jaarlijks verplichte accountantscontrole. Zodat uw medewerkers zich kunnen richten op de toekomstige ontwikkelingen binnen uw organisatie.