Skip to main content

Waar staat Mijn VIC voor?

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. En dat is nu precies wat wij niet gaan doen.

Vanaf 2023 moet iedere organisatie in de publieke sector zelfstandig een verklaring afgeven over het rechtmatig handelen. Deze rechtmatigheidsverantwoording neemt u op in de jaarrekening. Het college of het dagelijks bestuur (bij een GR) is hiervoor verantwoordelijk. Uw accountant neemt dit niet meer mee in zijn controleverklaring.

Het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording vereist voldoende diepgang van werkzaamheden, nauwkeurigheid en aandacht voor detail. Voor organisaties die nu al geconfronteerd worden met deze toenemende (werk)druk ontstaan nieuwe capaciteitsvraagstukken. Maar dit biedt tegelijkertijd ook de ruimte om uw organisatie en de uitvoering van de VIC te verbeteren en door te ontwikkelen naar een meer proces-/systeemgerichte controle.

En dat is nu precies waarvoor u bij MIJN VIC moet zijn. Wij doen niet wat anderen altijd doen maar kiezen voor een geheel eigen unieke en moderne aanpak. Wij bieden u gespecialiseerde experts die uw organisatie echt verder helpen. Dat doen wij bij het voorbereiden tot aan het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Daarin kunnen wij u op meerdere niveaus volledig ontzorgen.

Onze aanpak is uniek en onderscheidend

Onze aanpak onderscheidt zich door een verregaande mate van robotisering van de Verbijzonderde Interne Controles. Deze robotisering van controles biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Tijdsbesparing van tenminste 30% ten opzichte van de traditionele wijze van uitvoering van uw VIC werkzaamheden;
  • Significant meer zekerheid door een integrale toetsing van een proces in plaats van steekproefsgewijs controleren;
  • Frequenter uit kunnen voeren van controles (continuous auditing), waardoor problemen sneller zichtbaar worden en u tijdiger kan bijsturen (continuous monitoring)
  • Een gestructureerde en gedocumenteerde controleaanpak welke accountantsproof is

Merkt u dat uw capaciteit ondanks onze gerobotiseerde oplossingen toch niet toereikend is? En ontstaat een capaciteitsvraagstuk wat u lastig ingevuld krijgt? Wij leveren de extra capaciteit zodat u onbezorgd uw dagelijkse taken en uitdagingen op kan blijven pakken.

Wie doen dit?

Ons team bestaat uit een aantal ervaren registeraccountants die al jaren actief zijn in de publieke sector. Niet alleen als controlerend accountant maar ook in diverse ondersteunende rollen en daarmee ook experts in de voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording.

Wij laten niet na om u gevraagd en ongevraagd te adviseren waar uw organisatie en bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Heeft u de behoefte om niet alleen de VIC door te laten groeien richting een gerobotiseerde aanpak, maar ook uw VIC medewerkers en uw organisatie mee te nemen in de ontwikkelingen? Wij krijgen daar energie van en gaan graag met uw medewerkers aan de slag.