Skip to main content

Verhoog de effectiviteit van Interne Controle: De Rol van MIJN VIC bij Gemeenten

In een tijd waarin transparantie, verantwoording en efficiëntie van overheidsorganisaties cruciaal zijn, wordt het belang van een doeltreffend intern controleproces steeds prominenter. Gemeenten staan voor de uitdaging om hun financiële en operationele processen te optimaliseren om zo het vertrouwen van inwoners te behouden en te versterken. Dit alles komt vanaf 2023 tot uiting in de rechtmatigheidsverantwoording van het college bij de jaarrekening.

MIJN VIC is er trots op een essentiële rol te kunnen spelen in dit proces door hoogwaardige diensten aan te bieden op het gebied van (verbijzonderde) interne controle.

MIJN VIC en de Three Lines of Defense

Het model van Three Lines of Defense biedt een uitstekend kader voor het begrijpen en implementeren van effectieve interne controlemaatregelen. MIJN VIC BV omarmt dit model en ondersteunt gemeenten in het versterken van elke verdedigingslinie:

Lijnmanagement

Eerste Verdedigingslinie
Wij werken nauw samen met gemeentelijke operationele teams om interne controles in de dagelijkse werkzaamheden te integreren. Door het identificeren van risico's en het implementeren van preventieve controles op operationeel niveau, helpen wij gemeenten om financiële integriteit en operationele efficiëntie te waarborgen. Onze RPA-BOTS helpen uw gemeente om de arbeidsintensieve (handmatige) werkzaamheden automatisch te laten uitvoeren. Hiermee wordt veel tijd en energie van uw medewerkers bespaart.

Risk & Control functie

Tweede Verdedigingslinie
Onze medewerkers fungeren als de brug tussen operationele teams en het risk management. Wij evalueren en versterken het bestaande controlekader, identificeren mogelijke tekortkomingen en bieden concrete aanbevelingen om risico's te verminderen. Door compliance te waarborgen, dragen wij bij aan de naleving van wet- en regelgeving als onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording.

Interne Audit

Derde Verdedigingslinie
Als onafhankelijke partij voert MIJN VIC gedegen (verbijzonderde) interne audits uit. Wij beoordelen de effectiviteit van bestaande controles, identificeren zwakke punten en bieden aanbevelingen voor verbetering. Onze objectieve benadering zorgt ervoor dat gemeenten kunnen vertrouwen op een betrouwbaar intern controleproces.

Voordelen van Samenwerking met MIJN VIC

Expertise

Ons team van specialisten (Registeraccountants) beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van interne controle en het Three Lines of Defense-model. Wij begrijpen de complexiteit van gemeentelijke processen en bieden op maat gemaakte oplossingen.


Efficiëntie

Wij streven ernaar om controleprocessen te optimaliseren (o.a. door onze RPA-BOTS), waardoor gemeenten niet alleen aan wettelijke vereisten voldoen (o.a. de rechtmatigheidsverantwoording 2023 bij de jaarrekening), maar ook operationele efficiëntie bereiken.

Transparantie

Wij geloven in open communicatie en transparantie. Onze rapportages bieden duidelijke inzichten en aanbevelingen, zodat gemeenten goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. In een tijdperk waarin vertrouwen van cruciaal belang is, is een robuust intern controleproces onontbeerlijk. Onze medewerkers ondersteunen uw gemeente bij het versterken van de interne controles, met als uiteindelijk doel het creëren van veerkrachtige, transparante en efficiënte overheidsorganisaties. Samen bouwen we aan een solide basis voor het vertrouwen van uw inwoners in uw gemeente.