Skip to main content

Wat is SISA Verantwoording?

SISA staat voor Single Information Single Audit. Het is een belangrijk jaarlijks terugkerend instrument waarmee gemeenten verantwoording afleggen over de besteding van middelen die een specifieke doelbesteding kennen. Deze verantwoording is bedoeld om zowel de financiële rechtmatigheid en getrouwheid als de doelmatigheid van deze uitgaven te waarborgen. SISA-verantwoording omvat een gedetailleerde analyse en rapportage van financiële gegevens en naleving van specifiek toegespitste wet- en regelgeving.

Ondersteuning bij SISA Verantwoording in de Jaarrekening

Het aantal SISA-regelingen is de afgelopen drie jaar exponentieel gegroeid. Naast deze groei wordt de verantwoording van de SISA-middelen steeds complexer en verwacht uw accountant meer en meer informatie van u. Veel gemeenten hebben een afzonderlijke SISA-coördinator aangesteld om de SISA-verantwoording goed te kunnen beheersen. Vanaf 2023 maakt de SISA-verantwoording ook onderdeel uit van de rechtmatigheidsverantwoording, waarmee het niet alleen meer het feestje van de accountant wordt. De gemeente moet tijdig in beeld hebben waar eventuele onrechtmatigheden spelen en dit meenemen in de analyses voor de rechtmatigheidsverantwoording. Met name die tijdige analyse is een onderdeel waar veel gemeenten mee worstelen.

Wij begrijpen dat de SISA-verantwoording een complex proces kan zijn en dat uw gemeente behoefte heeft aan efficiënte oplossingen om aan de vereisten te voldoen. En misschien nog wel minstens net zo belangrijk, de accountantskosten niet verder te laten oplopen. Daarom bieden wij gespecialiseerde ondersteuning om dit proces soepeler en transparanter te maken.

Onze Expertise

Wij beschikken over een team van deskundigen met ruime ervaring in SISA-verantwoording en gemeentefinanciën. Wij begrijpen de complexe regelgeving en de vereisten van SISA en zijn toegewijd aan het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van hun jaarrekeningen en verantwoordingsdocumenten. Wij kennen beide kanten van de tafel, weten wat de accountant vraagt maar ook wat hier de organisatorische impact van is.
Meer informatie over onze dienstverlending met betrekking tot de SISA-verantwoording leest u op mijnsisa.nl

Onze diensten omvatten:

Tooling
wij stellen onze SiSa tools ter beschikking zodat u gestrucutureerd een accountantsdossier kan opbouwen en geen belangrijke zaken kan missen. Daarmee voorkomt u onnodige verrassingen!
Training
Wij bieden trainingen aan uw team om hun kennis en vaardigheden met betrekking tot SISA-verantwoording te vergroten.
Rapportage
Onze experts ondersteunen u bij het opstellen van gedetailleerde rapporten die voldoen aan de SISA-verantwoordingsstandaarden.
Data-analyse
Wij helpen bij het verzamelen, analyseren en valideren van (niet) financiële gegevens om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de SISA-vereisten.
Advies en Begeleiding
Ons team staat klaar om uw gemeente te adviseren over SISA-verantwoording, de inhoud van wet- en regelgeving, en 'best practices' om een goed en accountantsproof SiSa dossier op te kunnen bouwen.

Waarom voor MIJN VIC kiezen?

  • Betrouwbaarheid: We hebben een bewezen staat van dienst en een grondige kennis van SISA-verantwoording.
  • Efficiëntie: Onze diensten helpen gemeenten om SISA-verantwoordingstaken efficiënter en effectiever uit te voeren.
  • Aanpasbaarheid: We begrijpen dat elke gemeente uniek is en passen onze ondersteuning aan uw specifieke behoeften aan.
  • Betrokkenheid: We zijn toegewijd aan uw succes en zorgen voor continue ondersteuning gedurende het hele SISA-verantwoordingsproces.