Skip to main content

Privacy Statement

Mijn VIC neemt privacy serieus. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze websites omgaan en deze beveiligen.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden met name het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt de werking van de website geoptimaliseerd. Mijn VIC probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Mijn VIC maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Mijn VIC gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond.

Functionele cookies
Om ervoor te zorgen dat deze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker wordt onthouden. Voor het gebruik van deze cookies heeft Mijn VIC geen toestemming nodig.

Analytische cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst is er voor om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mijn VIC heeft hier geen invloed op. Ook het gebruik van deze cookies is zonder toestemming toegestaan. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van dit privacy statement.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
Wanneer een cookie een verlooptermijn heeft, dan worden uw gegevens na deze verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

Websites van derden
Voor alle websites van derden, waarmee Mijn VIC via een link is verbonden, geldt dat onze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing is. Daarboven achten wij het belangrijk de bezoeker erop te wijzen dat Mijn VIC op geen enkele wijze kan garanderen dat deze derden de persoonsgegevens van de bezoeker op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

Sociale media
Op deze website kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken van Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code, die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat deze partijen met de persoonsgegevens van de bezoeker doen.

Beveiliging
Met de door Mijn VIC genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot de persoonsgegevens van de bezoeker te voorkomen. Mijn VIC zorgt voor een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteert Mijn VIC een logische, fysieke, technische en organisatorische toegangs- beveiliging, een doel gebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Klachten - Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de wijze waarop Mijn VIC de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt dan gaan wij graag een gesprek met u aan. Hiervoor kan de bezoeker contact opnemen met de aangewezen contactpersonen binnen Mijn VIC. De contactgegevens staan onderaan dit document. De bezoeker heeft het recht haar/zijn klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (AP). Daartoe kunt u contact opnemen met het AP.

Onder de AVG heeft de bezoeker of betrokkene de volgende rechten:

  • Duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
  • Inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
  • Correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens;
  • Verwijderen van uw (verouderde) persoonsgegevens;
  • Terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming;
  • Beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Bij het gebruikmaken van één van deze rechten, vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Mijn VIC wil er zeker van zijn dat geen gegevens van andere personen worden aangepast of gewist.

Aanpassen privacy statement
Mijn VIC behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2023.

Contactgegevens
Mijn VIC B.V.
Markgraaflaan 179
2553 MA ’s-Gravenhage
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Directie:
De heer W. Schuitemaker
Telefoonnummer: 06-30535973
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Functionaris Gegevensbescherming:
De heer N.E. Lansbergen
Telefoonnummer: 06-12106983
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.