Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mijn VIC is een bedrijf dat maatschappelijk ondernemen serieus neemt. Ons bedrijf heeft een duidelijk plan om te ondersteunen en bij te dragen aan de samenleving. Wij willen niet alleen werken voor de publieke sector maar ons ook committeren aan de doelen die worden gesteld in de 17 Global Goals voor organisaties in de publieke sector.

Global Goals

Samen met u willen wij een steentje bijdragen aan duurzame oplossingen.

Ten eerste heeft Mijn VIC een duidelijke focus op het verbeteren van de levensomstandigheden voor mensen met een laag inkomen. Wij sponsoren verschillende initiatieven gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van deze groep mensen. Bijvoorbeeld het sponsoren van onderwijsprojecten, het verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen, enzovoort.

Ten tweede is Mijn VIC er ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want, bij Mijn VIC geloven we in kansen voor iedereen. Het is onze missie om ook voor kwetsbare doelgroepen werk te blijven genereren. Wie op zoek is naar een stage- of werkplek bieden we daarom de mogelijkheid om samen met ons te kijken waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Waarbij we niet alleen kijken naar de vaktechnische vaardigheden, maar ook sturen op persoonlijke ontwikkeling

Ten derde halen we bij Mijn VIC veel voldoening uit de ontwikkeling van onze medewerkers. Dat begint al vanaf de eerste dag dat zij bij ons beginnen. Elke nieuwe collega of stagiair krijgt de eerste weken een ervaren mentor toegewezen die hem of haar wegwijs maakt in zijn/haar werkzaamheden en in onze organisatie. Periodiek organiseren wij cursussen voor onze medewerkers om het kennisniveau op peil te houden. Een externe cursus of opleiding volgen? Ook daar staan we bij Mijn VIC zeer positief tegenover, mits de medewerker daadwerkelijk profijt heeft van die kennis in zijn functie. Dat geldt ook voor het volgen van soft skills cursussen, zoals bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Politieke sensitiviteit en goede mondelinge vaardigheden zijn immers essentieel om goed te functioneren bij onze klanten.

Mijn VIC is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt en op een goede manier beoefent.

Certificaat van duurzaamheid 1Niet iedereen is zich bewust van het feit dat kiezen voor tweedehands meubilair super duurzaam is. MIJN VIC kiest wel heel bewust tweehands meubilair.
Hierdoor hoeft er geen nieuw product geproduceerd te worden en wordt de levensduur van bestaande producten verlengt.
Op deze manier dragen we samen ons steentje bij aan een betere wereld. Het bijgevoegde "certificaat van duurzaamheid" is de bevestiging en het bewijs van uw duurzame aankoop.